Πλήρης κατασκευή

Εξειδικευμένες λύσεις, σύμφωνα με τις επιθυμίες και τις ανάγκες σας, ποιοτικές και λειτουργικές, υψηλής αισθητικής και αντοχής, που δίνουν προστιθέμενη αξία στο έργο σας.

Ανακαίνιση/Διακόσμηση

Ολοκληρωμένες λύσεις εκσυγχρονισμού και διακόσμησης κτιρίων και εσωτερικών χώρων, με γνώμονα κυρίως την ενεργειακή και αισθητική αναβάθμιση.

Κατασκευή καταστήματος

Διαθέτουμε την τεχνογνωσία για την πλήρη διαμόρφωση ενός καταστήματος και εγγυόμαστε την άψογη κατασκευή του, από τη μελέτη του χώρου έως και την ολοκλήρωση του έργου.

ΒΙΜ

Η κατασκευαστική εταιρία IKIOS χρησιμοποιεί το Building Information Modeling, μία από τις πιο πρόσφατες εξελίξεις στη βιομηχανία της κατασκευής. Η μεθοδολογία BIM χρησιμοποιεί ένα ψηφιακό μοντέλο που ενσωματώνει πληροφορίες και παράμετρους, που σχετίζονται με τη μορφή, τη δομή και τα συστήματα του πραγματικού κτιρίου. Μετά την ολοκλήρωση της σχεδίασης, το ΒΙΜ ψηφιακό μοντέλο αντιπροσωπεύει την ακριβή γεωμετρία και τα δεδομένα που απαιτούνται για τον σχεδιασμό του κτιρίου, την οργάνωση και την αξιοποίησή του. Επιπλέον, μετά την ολοκλήρωση της κατασκευής, το ψηφιακό μοντέλο μπορεί να χρησιμοποιηθεί για τη διαχείριση και τη συντήρηση του πραγματικού κτιρίου.

Υπηρεσίες μηχανικού

Η IKIOS παρέχει υπηρεσίες όλων των ειδικοτήτων των μηχανικών, με επιστημονική προσέγγιση, άριστη γνώση της ισχύουσας νομοθεσίας, υπευθυνότητα και συνέπεια στους χρόνους παράδοσης. Αρχιτεκτονικές μελέτες, μηχανολογικές μελέτες, στατικές μελέτες, έκδοση αδειών δόμησης και άδεια λειτουργίας της επιχείρησης, υπηρεσίες συμβούλων μηχανικών, είναι κάποιες από τις κύριες ασχολίες μας.

Πακέτα ολοκληρωμένων projects

Η κατασκευαστική εταιρία IKIOS προσφέρει ένα πλήρες πακέτο ολοκληρωμένου project, που αφορά στη δημιουργία της επιχείρησής σας, από το επαγγελματικό προφίλ μέχρι και την παράδοση του χώρου σας. Αυτό προκύπτει από τη συμμετοχή όλων των συνεργατών του γραφείου (αρχιτέκτονα-διακοσμητή-πολιτικό μηχανικό-γραφίστα-διαφημιστή), με σκοπό την πλήρη στήριξή μας στο project που θέλετε να υλοποιήσετε, από το μηδέν έως και την παράδοση του έργου.

Πιο συγκεκριμένα, το πακέτο θα περιλαμβάνει τη δημιουργία εταιρικής ταυτότητας μέσω του διαφημιστή-marketer, ο οποίος σε άμεση συνεργασία με τον διακοσμητή, θα αναλάβουν να δημιουργήσουν τη μορφή που θα πάρει η επιχείρησή σας (logo, όνομα επιχείρησης, χρώματα-σχεδιασμός-διαμόρφωση χώρου). Στη συνέχεια, οι μηχανικοί της εταιρίας αναλαμβάνουν την υλοποίηση του έργου και την παράδοσή του στους συμφωνημένους χρόνους.