Κτίριο Κατοικιών στη Χίο

Πρόκειται για κτίριο δύο κατοικιών όπου η κάθε μία αποτελείται από δύο επίπεδα, ενώ στο υπόγειο βρίσκονται οι κοινόχρηστοι βοηθητικοί χώροι.

Βασικός στόχος μας ήταν η σύνδεση του εξωτερικού φυσικού περιβάλλοντος με το εσωτερικό, προκαλώντας στον χρήστη μια αισθητική εξωστρέφεια. Η κατασκευή έχει γίνει με σύγχρονα υλικά φιλικά προς το περιβάλλον και με σεβασμό τόσο στα τοπικά χαρακτηριστικά του νησιού, όσο και στους σωστούς όρους διαβίωσης των χρηστών.